Публічна оферта

Редакція від: 08.11.2023

Фізична особа підприємець Кріпка Ганна Володимирівна (далі «Компанія» або «Правовласник») пропонує необмеженому колу фізичних осіб (далі – «Замовник» та/або «Користувач» (разом у тексті – «Сторони», окремо «Сторона») приєднатися до цього Публічного договору (оферти) (далі – «Договір» та/або «Оферта») на визначених у ньому умовах та відповідно до обраного переліку послуг. Приєднанням до цього Договору також вважатимуться вчинення наступних конклюдентних дій: реєстрація на веб-сайті, проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений із Публічним договором (офертою)» та/або підписання відповідного Додатку (Додаткової угоди) до цього Публічного договору (оферти) що містить деталізацію співпраці Сторін. Акцептуючи договір «Замовник»/ «Користувач» в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, вимоги до користувачів, відповідальність та усі інші умови цього Договору. Якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї публічної оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від укладення цього публічного договору. У разі незгоди з умовами цього Договору укладення договору приєднання не є можливим.

Цей Договір є публічним відповідно до ст. ст. 633, 634, 641 та Глави 63 Цивільного кодексу України та його умови однакові для всіх Замовників/Користувачів.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Договір – цей публічний договір (з усіма змінами та доповненнями) опублікований на веб-сайті за адресою https://skarbbox.com/terms-of-service та адресований будь якій фізичній особі, що бажає здійснити замовлення (придбати послугу або пакет послуг). За цим договором Компанія бере на себе обов’язок здійснювати продаж послуг перелік яких міститься на веб-сайті https://skarbbox.com/ усім хто звернеться для їх придбання;

1.2. Оферта - публічна пропозиція Компанії, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Компанією Публічний договір дистанційним способом на умовах, що містяться в цьому Договорі;

1.3. Акцепт - це беззастережне прийняття умов цього Договору між Замовником/ Користувачем та Компанією. Акцепт засвідчує факт укладення Договору та може бути здійснений шляхом оформлення замовлення чи вчинення інших конклюдентних дій; Якщо Замовник/Користувач не погоджуєтеся з будь-якою з умов Договору, він не має права здійснювати будь які замовлення у Компанії. Повне та безумовне прийняття Замовником/Користувачем умов Договору є необхідною умовою для оформлення замовлення послуг. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даного Договору, що підтверджує укладення Договору на запропонованих умовах, є вчинення конклюдентних дій.

1.4. Веб-сайт - сайт Компанії, який розміщений за адресою https://skarbbox.com/ , через який надаються послуги Компанії, а також доступ до інформаційно-аналітичних матеріалів на ньому відповідно до положень та умов, зазначених в цьому Договорі;

1.5. Платформа - сайт компанії, який розміщений за адресою https://app.skarbbox.com . Доступ до нього надається тільки користувачам, для входу потрібно ввести логін і пароль облікового запису.

1.6. Послуга - акт або зобов'язання, за яким Компанія зобов'язується виконати певні дії, надати користувачеві (клієнту) певні пільги або надійти певну користь.

1.7. Пакет послуг - сукупність декількох послуг, що продаються одноразово, як одне ціле;

1.8. Відвідувач - фізична особа, яка використовує веб-сайт без реєстрації Облікового запису;

1.9. Замовлення - рішення Замовника замовити послугу або пакет послуг оформлене на веб-сайті Компанії;

1.10. Замовник - повнолітня фізична особа крім осіб, які: знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території проведення активних бойових дій та/або резидентів, або осіб які знаходяться на території Російської федерації та/або є особами, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції); не мають необхідного обсягу правоздатності та дієздатності для укладення такого роду правочинів, особа, яка здійснює оплату послуг Компанії, замовлення може бути вчинено Замовником тільки у власних інтересах (Замовник сам є Користувачем);

1.11. Користувач - сторона Договору, повнолітня фізична особа що оформила замовлення послуг, що представлені на веб-сайті Компанії. Особа яка безпосередньо отримує послуги. Всі Користувачі за Договором набувають рівних прав та обов'язків;

1.12. Виконавець - співробітник або представник Компанії, який надає обслуговування та підтримку Користувачів;

1.13. Обліковий запис - сукупність інформації про Користувача яка надана ним при реєстрації, що містить відомості, необхідні для ідентифікації Користувача для подальшої авторизації на Платформі, зокрема: ім'я, номер телефону, e-mail Користувача та пароль;

1.14. Вартість – визначена Компанією сума грошових коштів, що сплачується за Послугу або Пакет послуг які замовляє/купує/отримує у Компанії Замовник;

1.15. У Договорі можуть використовуватися терміни, не визначені в розділом 1 Договору. В такому разі тлумачення термінів здійснюється відповідно до тексту Договору. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору, слід користуватися тлумаченням терміну, що визначається у першу чергу - законодавством України, у другу чергу - на веб-сайті https://skarbbox.com/ , потім загальноприйнятим тлумаченням положення.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи його умови), Замовник/Користувач підтверджує наступне: 2.1.1. Замовник/Користувач цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цього Договору та він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, Політики конфіденційності; 2.1.2. Замовник/Користувач повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Компанії з метою можливості виконання умов цього Договору.

2.2. Замовник/Користувач володіє необхідною правоздатністю і повноваженнями для приєднання до цього Договору, здатний виконувати умови цього Договору та нести відповідальність за порушення його умов, ознайомився з умовами цього Договору, Політикою конфіденційності, Згодою на збір та обробку персональних даних в повному обсязі та приймає їх умови в повному обсязі без будь-яких обмежень, згоден і зобов’язується дотримуватись умов даних документів та надає згоду на збір та обробку наданої Компанії персональної інформації на умовах та у порядку, передбаченому чинним законодавством України та даними документами.

2.3. Всі відносини, що виникають у зв’язку із цим Договором, регулюються чинним законодавством України, якщо інше прямо не вказано у самому Договорі.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Компанія зобов'язується надати послуги (шляхом доступу до внутрішнього функціоналу Платформи) за допомогою технічних можливостей Платформи на замовлення Замовника, а Замовник – оплатити та прийняти послуги на умовах, визначених у цьому Договорі.

3.2. Будь-яка інформація на веб-сайті та платформі надається Користувачеві на умовах «як є і як доступно» і не має трактуватися як спонукання до вчинення дій.

3.3. Компанія надає Користувачеві доступ до Платформи для використання таких функціональних можливостей:

3.3.1. модуль для обліку особистих фінансів;

3.3.2. навчальний модуль;

3.3.3. рівнева система;

3.3.4. інший функціонал платформи.

3.4. Доступ до внутрішнього функціоналу платформи надається на платній основі. Вся інформація про функціональні можливості платформи та умови її використання доступна Користувачеві на веб-сайті. Замовник/Користувач погоджується, що він самостійно відповідає за ознайомлення з умовами доступу до функціональних можливостей платформи.

3.5. Користувач споживає послуги шляхом використання функціональних можливостей платформи, доступ до яких було надано після замовлення та оплати послуг на веб-сайті.

3.6. Компанія на свій розсуд може час від часу вносити зміни до цього Договору, Політики конфіденційності, інших документів, які є невід'ємною частиною цього Договору (далі – «Документи»). Компанія публікуватиме зміни на веб-сайті, вказуючи дату останньої редакції документів.

3.7. Цей Договір може бути змінено та/або доповнено Компанією в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення, Компанія залишає за собою право повідомляти Користувачів про внесення змін до Договору та інших Документів шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Користувача. Цей Договір є відкритим і загальнодоступним документом. Компанія рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови Договору на предмет змін та/або доповнення. Зміни набирають чинності з дати публікації документів у новій редакції.

3.8. Якщо Користувач не погоджується з умовами, що змінилися, він повинен припинити використання веб-сайту та не користуватись послугами Компанії.

3.9. Подальше користування послугами або інше використання технічних можливостей веб-сайту або платформи Користувачем після публікації нової редакції Договору вважатиметься згодою Замовника/Користувача щодо нових умов оферти та нової редакції Договору. У разі якщо Компанія протягом одного календарного дня з моменту оприлюднення змін до Договору не отримає від Користувача в електронній формі відмови, запропоновані зміни/доповнення до Договору та/або Документів вважатимуться прийнятими та узгодженими Користувачем відповідно до ч.3 ст. 205 Цивільного кодексу України.

3.10. Основною мовою Договору, веб-сайту та платформи є українська мова, яка має переважну силу над іншими редакціями, доступних на веб-сайті (документи можуть бути викладені також іншими мовами).

4. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Умовою надання послуг є заповнення форми замовлення на веб-сайті (при заповненні форми необхідно поставити позначку про згоду з даним Договором та іншими документами, розміщеними на веб-сайті), оплата цього замовлення і авторизація на Платформі. Створюючи Обліковий запис шляхом замовлення та оплати послуг, Замовник гарантує, що надана ним інформація є правдивою, актуальною, точною і повною. Замовник гарантує та підтверджує, що є дієздатною, повнолітньою особою, і що має права і повноваження для укладення даного Договору.

4.2. Після оплати замовлення, на адресу електронної пошти вказану під час заповнення форми замовлення надсилаються дані для входу в Обліковий запис на Платформі.

4.3. В подальшому доступ до Облікового запису на Платформі здійснюється шляхом введення логіну та пароля Користувача.

4.4. Користувач самостійно несе відповідальність за збереження секретності логіна і пароля Облікового запису. Всі дії, вчинені на Платформі з використанням логіна та/або пароля Облікового запису конкретного Користувача, вважаються його діями за «замовчуванням» та не потребують додаткової верифікації (перевірки) з боку Компанії.

4.5. У разі несанкціонованого доступу до Облікового запису, Користувач має негайно повідомити про це Компанію. У разі відсутності повідомлення Користувач несе відповідальність за всі дії, здійснені від імені такого Облікового запису.

4.6. Компанія залишає за собою право заблокувати обліковий запис або обмежити (припинити) надання прав на користування послугами у разі порушень даного Договору, Угоди користувача та/або вимог чинного законодавства України.

4.7. Після оплати Користувачем обраного пакета послуг, доступ до облікового запису на платформі надається на весь строк дії цього Договору.

4.8. Компанія залишає за собою право надалі запровадити додаткову плату за використання облікового запису Користувачем по закінченню певного часу використання та/або по досягненню Користувачем максимального рівня.

5. ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ПЛАТФОРМИ

5.1. Модуль для обліку особистих/сімейних фінансів:

5.1.1. Управління (створення, зміна, видалення, перегляд) такими системними сутностями, як "операції", "категорії", "рахунки" (далі - "сутності фінансового модуля");

5.1.2 Запит статистики та звітів по фінансовій діяльності, а саме - доданим та наявним сутностям фінансового модуля, за обраний період.

5.2 Навчальний модуль:

5.2.1 Перегляд інформаційно-навчальних матеріалів (далі - Уроки) у текстовому та/або відео форматі на тему особистих/сімейних фінансів;

5.2.2 Виконання тестових завдань до уроків для самоперевірки засвоєння пройденого матеріалу.

5.3 Рівнева система:

5.3.1. Користувач потрапляє на платформу маючи початковий рівень;

5.3.2 Користувач отримує очки досвіду за виконання активних дій на платформі:

5.3.2.1. успішне виконання тестового завдання до уроку (нараховується один раз за перше успішне виконання);

5.3.2.2. інші активні дії на платформі.

5.3.3 Користувачеві необхідно набрати визначену системою кількість очок досвіду для переходу на наступний рівень;

5.3.3. Кожен рівень має на меті допомогти Користувачеві освоїти певний тематичний розділ;

5.3.4 Рівень може мати мінімальний час для освоєння. Користувач, з моменту переходу на такий рівень, може перейти на наступний по закінченню мінімального часу для освоєння, а також набравши необхідну кількість очок досвіду.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Компанія надає свої послуги у вигляді пакетів. Інформацію про вартість усіх пакетів, що надаються, можна знайти на Веб-сайті. Користувач підтверджує, що ознайомлений з вартістью пакетов.

6.2. Оплата послуг здійснюється після заповнення та надсилання форми замовлення. Оплата послуг здійснюється шляхом 100% (сто) передоплати відповідно до обраного пакету.

6.3 Для обробки платежів Компанія використовує третю сторону (посередника) - платіжну систему, яка надає технічну можливість для проведення безпечних онлайн-платежів на своєму веб-сайті.

6.4 Після успішного проведення платежу на веб-сайті платіжної системи Замовник перенаправляється на веб-сайт Компанії та інформується про завершення оплати свого замовлення.

6.5 Платіжна система, яку використовує Компанія, може надавати розстрочку оплати. Компанія не гарантує наявність розстрочки оплати. Замовник може ознайомитися з наявністю та умовами розстрочки на сторінці оплати веб-сайту платіжної системи (після відправлення форми замовлення).

6.6. Розрахунки за послуги здійснюються через онлайн платіжні сервіси, що використовуються Компанією. Оплата проводиться згідно з вартістью пакетів, що діють безпосередньо в момент Замовлення послуг.

6.7. Моментом оплати вважається надходження коштів на рахунок Компанії (банківський рахунок або рахунок платіжної системи) . Компанія може не надавати послуги до моменту оплати. Вартість визначається та застосовується відповідно до обраного Користувачем Пакету.

6.8. Оплата послуг здійснюється у гривні або у гривневому еквіваленті згідно курсу валют встановленого Компанією станом на день оплати.

6.9. Компанія бере на себе зобов'язання щодо надання послуг лише після отримання від платіжної системи підтвердження оплати.

6.10. Компанія в односторонньому порядку встановлює ціни та умови надання послуг. У разі зміни вартості на послуги Користувачеві надаються послуги за цінами, що діють на момент замовлення послуги. Встановлена вартість та умови надання послуг діють до наступної зміни вартості послуг, а також протягом усього періоду, що передплачений Користувачем.

6.11. Компанія може надавати обраний Користувачем пакет послуг на спеціальних умовах промокоду. Промокод може бути застосований у формі замовлення, якщо він дійсний на момент здійснення замовлення. Застосування дійсного промокоду надає знижку на обраний пакет. Інформацію про промокоди Замовник може отримати з різних рекламних матеріалів Компанії та її партнерів на різних веб-ресурсах.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Замовник/Користувач зобов’язується:

7.1.1. Самостійно та усвідомлено здійснювати вибір послуг та нести відповідальність за всі свої дії та бездіяльність, засновані на інформації, розміщеній на веб-сайті та платформі;

7.1.2. Дотримуватись умов даного Договору та інших документів розміщених на веб-сайті, слідкувати за змінами та оновленнями таких;

7.1.3. Дотримуватись законодавства України, норм міжнародного права, поважати інших Користувачів платформи;

7.1.4. Вживати всіх необхідних дій для отримання послуг;

7.1.5. Не розголошувати інформацію, яку він отримав від Компанії при виконанні цього договору, розголошення якої може призвести до збитків та/або негативних наслідків для Компанії;

7.1.6. Не розголошувати третім особам інформацію про технології та алгоритми, які використовує Компанія під час надання послуг;

7.1.7. Користувачі зобов’язується використовувати доступ до послуг та інформації, яку вони отримують за результатами надання послуг, тільки для особистих цілей, не передавати у користування доступ до Облікового запису третім особам;

7.1.8. Надавати Компанії, її уповноваженим особам правдиву, повну, достовірну та актуальну інформацію, стежити за її оновленням та повідомляти про зміну такої інформації;

7.1.9. Не порушувати права інтелектуальної власності Компанії;

7.1.10. Не шкодити репутації Компанії;

7.1.11. Зберігати інформацію про реєстраційні дані, включаючи логін та пароль, у закритому доступі від третіх осіб, контролювати її, вживати заходів, необхідних для запобігання несанкціонованому доступу третіх осіб, та нести повну відповідальність за будь-яке використання таких даних Користувачем та/або третьою особою;

7.1.12. Дотримуватись інших умов цього Договору.

7.2. Користувач має право:

7.2.1. Одержувати від Компанії всю необхідну інформацію з питань, що стосуються надання послуг;

7.2.2. На отримання послуг відповідно до умов цього Договору;

7.2.3. Припинити використання платформи у порядку, визначеному цим Договором;

7.2.4. Подавати Компанії на розгляд свої побажання та пропозиції щодо покращення роботи веб-сайту та платформи;

7.2.5. Залишати відгуки, коментарі щодо наданих послуг.

7.3. Замовник/Користувач гарантує що:

7.3.1. Ознайомився з порядком оплати та надання послуг, йому зрозумілі ці умови і він не має заперечень чи зауважень. Користувач також погоджується, що порядок надання послуг та умови цього Договору не обмежують його права як споживача відповідно до законодавства України;

7.3.2. Вся інформація, розміщена ним на веб-сайті, в процесі отримання послуг, у тому числі інформація, зазначена під час реєстрації, є достовірною, точною та актуальною.

7.4. Користувачеві забороняється:

7.4.1. Завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яке програмне забезпечення, призначене для пошкодження інфраструктури веб-сайту та платформи, порушення його своєчасного та правильного функціонування; здійснення спроб перехоплення будь-яких даних та персональної інформації, що обробляється веб-сайтом та платформою; виконання дій, що викликають надмірне навантаження на інфраструктуру платформи, або в інший спосіб втручатися в роботу платформи будь-якими засобами та в будь-яких цілях;

7.4.2. Намагатися отримати доступ до даних інших Користувачів шляхом злому, підстановки даних у відповідних полях платформи або іншим протиправним шляхом;

7.4.3. Вносити помилкові, неактуальні або такі, що не відповідають умовам цього Договору відомості (дані);

7.4.4. Копіювати, завантажувати, пересилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або розповсюджувати будь-яку інформацію за відсутності прав на такі дії відповідно до чинного законодавства України або Договору, створювати на їх основі інформаційні продукти з метою отримання прибутку, а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого користування;

7.4.5. Здійснювати несанкціонований доступ до платформи, облікових записів інших Користувачів;

7.4.6. Виконувати зворотний пошук, відслідковувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якого Користувача платформи;

7.4.7. Використовувати програми для запису відео з екрана під час користування платформи;

7.4.8. Розміщувати (публікувати) в мережі Інтернет або іншим чином розповсюджувати без згоди Компанії вміст послуг, у тому числі, але не виключно: інформаційне наповнення, завдання, інформацію із закритих чатів, навчальні матеріали послуг у будь якому вигляді.

7.5. Компанія зобов’язується:

7.5.1. Забезпечувати доступ до платформи цілодобово та протягом терміну дії цього Договору, при цьому доступ до платформи може бути обмеженим в разі:

7.5.1.1. аварії серверів;

7.5.1.2. робіт з модифікації Сервісу;

7.5.1.3. настанні форс-мажорних обставин;

7.5.1.4. Інших подій, незалежних від Компанії;

7.5.2. Докладати зусиль, щоб роботи з модифікації веб-сайту, відбувалися в нічні години, у вихідні дні та/або в неробочий час;

7.5.3. Надавати послуги на умовах, передбачених цим Договором;

7.5.4. Не розголошувати інформацію, яку він отримав від Користувача та не використовувати її в корисливих цілях;

7.5.5. Вживати відповідно до чинного законодавства України та норм міжнародного права заходів щодо забезпечення конфіденційності інформації, що передається Користувачем;

7.5.6. Не розголошувати третім особам отриману від Користувача інформацію без його письмової згоди, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та цим Договором;

7.5.7. Всіма можливими засобами підтримувати постійну працездатність та доступність платформи для Користувачів;

7.5.8. Надавати Користувачам достовірну інформацію щодо надання послуг за цим Договором шляхом опублікування на веб-сайті.

7.6. Компанія має право:

7.6.1. Відхилити запит особи на реєстрацію без попередження та роз’яснення причин;

7.6.2. На своєчасне отримання оплати від Замовника/Користувача;

7.6.3. Залучати третіх осіб (працівників, підрядників, інших уповноважених осіб тощо) для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, а також використовувати послуги/роботи третіх осіб, які забезпечують можливість надання послуг, передбачених цим Договором;

7.6.4. Брати до уваги побажання Користувача по вдосконаленню Сервісу, проте не гарантує їх виконання;

7.6.5. На свій розсуд, будь-якої миті вносити будь-які зміни на веб-сайті та платформі, додавати нові або скорочувати існуючі послуги, їх зміст, сервіси та функціонал, змінювати дизайн веб-сайту та платформи, модифікувати, додавати та/або прибирати функції веб-сайту та платформи, додавати та/або прибирати інформацію розміщену на веб-сайті та платформі без узгодження із Користувачем;

7.6.6. Отримувати від Користувача всю необхідну інформацію, документи для належного виконання зобов'язань за цим Договором;

7.6.7. Змінювати строки надання послуг з обов'язковим повідомленням про це Користувача;

7.6.8. Проводити профілактичні роботи для підтримки справності та удосконалення веб-сайту та платформи;

7.6.9. Надсилати повідомлення, що містять інформацію про послуги, додаткові послуги, товари на електронну пошту Користувача;

7.6.10. Моніторити (контролювати) та записувати телефонні дзвінки, що надходять до Компанії та здійснювати вибірковий аудит електронного листування для забезпечення належного рівня обслуговування та виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, а також використання, реалізації та захисту своїх прав та законних інтересів, пов'язаних із правовідносинами, що випливають із цього Договору;

7.6.11. Тимчасово призупинити надання Користувачеві послуг за Договором з технічних або інших причин, що перешкоджають наданню послуг на час усунення таких причин, без відшкодування будь-якої шкоди за тимчасове призупинення надання послуг;

7.6.12. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку та припинити надання послуг Користувачеві у випадку, якщо Користувач порушив свої обов'язки за цим Договором, що призвело до неможливості надання послуг у повному обсязі.

7.7. Компанія гарантує Користувачеві, що:

7.7.1. Використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних Користувача від втрати, неправильного використання, зміни або знищення, а також вживає заходів щодо належної роботи веб-сайту та платформи. Однак, незважаючи на всі зусилля та запобіжні заходи, Компанія не може гарантувати постійну, безпомилкову, точну роботу веб-сайту та платформи, абсолютну захищеність інформації від будь-яких загроз, що виникають поза його регулюванням, у тому числі, але не виключно, якщо такі загрози виникли внаслідок протиправних/ необережних дій Користувача;

7.7.2. Буде докладати всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв та помилок у функціонуванні веб-сайту та платформи, які здатні ускладнити надання або отримання послуг. Проте Компанія не гарантує повної відсутності помилок та збоїв під час використання веб-сайту/платформи та залишає за собою право призупиняти роботу веб-сайту/платформи при усуненні технічних несправностей;

7.7.3. Надає доступ до інформації та персональних даних Користувача лише уповноваженим працівникам/особам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог Компанії.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором, Політикою конфіденційності, а також у випадках та розмірах, встановлених чинним законодавством України та нормами міжнародного права.

8.2. Сторона вважається невинною і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

8.3. У разі порушення Користувачем, прав інтелектуальної власності Компанії, Користувач сплачує Компанії на його вимогу компенсацію, гривневий еквівалент 1000 (одна тисяча) доларів США. Сторони погодилися, що ця умова Договору передбачена з метою захисту прав інтелектуальної власності Компанії та справедливої компенсації для Компанії у разі порушення Користувачем прав інтелектуальної власності Компанії. Користувач погоджується, що така компенсація буде справедливою.

8.4. У разі невиконання Користувачем зобов'язання, передбаченого пунктом 7.1.7 Договору, в разі виявлення Компанією факту доступу третіх осіб до змісту навчального модуля, Користувач зобов'язаний на вимогу Компанії сплатити штраф у розмірі гривневого еквіваленту 1000 (одна тисяча) доларів США за кожний випадок несанкціонованого надання доступу третім особам.

8.5. Компанія не несе відповідальності за наслідки використання інформації Користувачем, отриманої на умовах цього Договору, відповідність її очікуванням Користувача.

8.6. Компанія не відповідає та не надає гарантій за фактичне застосування Користувачем набутих знань та навичок отриманих в результаті споживання послуг Компанії, - коректне застосування набутих знань та навичок є повною відповідальністю Користувача.

8.7. Компанія не несе відповідальності за:

8.7.1. затримки або збої в процесі надання послуг, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок у телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах;

8.7.2. систем переказів, банків, платіжних сервісів (систем) та затримки пов'язані з їх роботою;

8.7.3. належне функціонування веб-сайту та платформи, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання. Компанія не несе жодних зобов'язань щодо забезпечення Користувачів такими засобами.

8.7.4. будь-які втрати Користувача (у тому числі, але не виключно, прямі або непрямі збитки, матеріальні втрати або моральну шкоду, інші негативні наслідки майнового або іншого характеру) у разі зміни або припинення чинності Даного договору або припинення користування послугами;

8.7.5. неотримання Користувачем послуг чи їх неналежне (на думку Користувача) надання, Компанія не здійснює на користь Користувача жодних компенсаційних виплат чи відшкодування у будь-якій формі;

8.7.6. наслідки дій Користувача, вчинених ним за допомогою технічних можливостей веб-сайту та платформи;

8.7.7. втрату Користувачем логіну та/або паролю, необхідних для доступу до Облікового запису на платформі (незалежно від того сталася така втрата внаслідок необережності чи протиправних дій третіх осіб). Будь-які дії, вчинені за допомогою технічних можливостей платформи з використанням логіну та паролю, згенерованих та використовуваних Користувачем для його ідентифікації на платформі та авторизації в Обліковому записі, вважаються діями такого Користувача;

8.7.8. порушення прав та законних інтересів третіх осіб, що відбулися внаслідок дій Користувача, у тому числі через поширення Користувачем будь-якої інформації за допомогою технічних можливостей веб-сайту та платформи;

8.7.9. недосягнення Користувачем бажаного ним кінцевого результату, який він розраховував отримати внаслідок користування послугами, та відповідність послуг очікуванням Користувача;

8.7.10. безпомилкову і безперебійну роботу веб-сайту та платформи, припинення доступу Користувача до веб-сайту та платформи, якщо це було пов'язано з технічними проблемами у функціонуванні апаратного чи програмного забезпечення.

недбале ставлення Користувача до заходів безпеки та захисту його персональних, платіжних чи інших даних;

8.7.10. неможливість виконання прийнятих на себе зобов'язань внаслідок недостовірності, недостатності та невчасності надання відомостей Користувачем або порушення Користувачем умов цього Договору.

8.8. Користувач несе повну відповідальність за:

8.8.1. надання даних про засоби зв'язку з ним (адреса електронної пошти, номер телефону тощо), а також ризики, пов'язані з можливими наслідками використання неправильної адреси електронної пошти/неправильного номера телефону;

8.8.2. достовірність, актуальність та повноту наданої інформації;

8.8.3.інші випадки, встановлені цим Договором, чинним законодавством України, нормами міжнародного права.

8.9. Компанія несе відповідальність тільки у випадку наявності вини в її діях і лише в межах сплаченої Користувачем суми грошових коштів.

8.10. Сторони підтверджують розуміння того, що за порушення умов конфіденційності вони можуть бути притягнуті до відповідальності у відповідності з діючим законодавством України.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо таке порушення є наслідком дії обставин непереборної сили або випадку, за умови, що Сторона, яка порушила зобов’язання, доведе існування таких обставин.

9.2. Непереборною силою в цьому Договорі вважаються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею, або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна, за умови вжиття звичайних для цього заходів, передбачити, а також не можна відвернути (уникнути) при всій турботливості і обачності, включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, пожежі, бурі, нагромадження снігу або ожеледі, повені, урагани, руйнування блискавкою, тощо), окупації, лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, вихід з ладу машин і обладнання, епідемії, пандемії, епізоотії, тощо).

9.3. Випадком у цьому Договорі вважаються будь-які несприятливі обставини суспільного життя (війна оголошена та неоголошена, революція, заколот, повстання, воєнні дії, блокада, громадські хвилювання, прояви тероризму, страйки, бойкоти, тощо), а також видання забороняючих або обмежуючих актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші дії (в тому числі незаконні) названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору, або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

9.4. При виникненні обставин непереборної сили або випадку, строк виконання зобов’язань відкладається на строк дії таких обставин чи випадку та їх наслідків, а Сторона, що зазнала їх впливу звільняється від відповідальності за невиконання зобов’язань на строк дії таких обставин чи випадку та їх наслідків.

9.5. Сторона, нездатна виконувати свої зобов’язання за Договором внаслідок обставин непереборної сили або випадку, повинна негайно, але не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати виникнення таких обставин, письмово повідомити іншу Сторону. Документ Торгово-промислової палати України або уповноваженого органу державної влади надається на підтвердження обставин непереборної сили не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дати виникнення таких обставин. Невиконання хоча б однієї з цих умов позбавляє Сторону права посилатися на обставини непереборної сили або випадку як на підставу невиконання зобов’язань.

9.6. Якщо дія обставин непереборної сили/їх наслідків або випадку продовжується понад 60 (шістдесят) календарних днів, будь-яка із Сторін має право припинити дію Договору за умови письмового повідомлення іншої Сторони не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення.

9.7. Обставиною непереборної сили в цьому Договорі вважається особлива подія або обставина, яка одночасно відповідає сукупності таких ознак: (а) подія або обставина вийшла за межі контролю будь-якої із Сторін; (б) таку подію або обставину, Сторона, яка на неї посилається, обґрунтовано не могла передбачити перед укладенням Договору; (в) при виникненні такої події або обставини Сторона, яка на неї посилається, не може її уникнути або перебороти; (г) така подія або обставина не існувала на дату підписання договору.

9.8. Не є обставиною непереборної сили недодержання своїх обов'язків Стороною, яка посилається на обставини непереборної сили, відсутність у Сторони необхідних коштів, коливання курсів валют.

9.9. Сторона не може посилатися на обставини непереборної сили, як на підставу для звільнення від виконання своїх зобов'язань, якщо хоча обставини непереборної сили виникли та об'єктивно існують, але вони не перешкоджають здійсненню Стороною своїх зобов'язань. Обов'язок доведення неможливості виконання зобов'язань за цим Договором через дію обставин непереборної сили покладається на Сторону, яка посилається на дію таких обставин.

10. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Збір та використання Компанією особистої інформації Користувачів здійснюється відповідно до Політики конфіденційності.

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

11.1. Цей Договір вступає в силу для кожного окремого Замовника/Користувача в момент вчинення таким Користувачем конклюдентних дій та діє до остаточного виконання Сторонами зобов’язань по Договору.

11.2. Договір може бути припинено/розірвано у разі:

11.2.1. Повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором;

11.2.2. Розірвання відносин із Користувачем через порушення ним умов цього Договору;

11.2.3. З ініціативи однієї із Сторін (Сторони мають право розірвати договір, письмово повідомивши про це іншу Сторону не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати припинення договору);

11.2.4. В інших випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.

11.3. Компанія може в односторонньому порядку розірвати цей Договір та, як наслідок, заблокувати доступ до послуг у разі виявлення публічного розповсюдження матеріалів або інформації, отриманих у процесі надання послуг та/або передачі доступу до послуг третім особам, які не є Стороною Договору. Порушення можуть бути зафіксовані скріншами екранів, програмними засобами або фактами доступу до Облікового запису третіх осіб або будь-якими іншими розумними засобами.

11.4. У разі розірвання/припинення дії Договору, включаючи запит Користувача, Компанія видаляє всі дані Облікового запису без можливості відновлення. Моментом припинення дії цього Договору є видалення Облікового запису Користувача.

11.5. Моментом припинення чинності оферти вважається момент її відкликання Компанією у будь-який спосіб або момент повного припинення функціонування веб-сайту.

11.6. Користувач має право відмовитися від цього Договору або ініціювати його розірвання, письмово попередивши про це Компанію.

11.7. У разі відмови Замовника/Користувача від послуг Компанія повертає Замовнику кошти у розмірі вартості сплачених, але не наданих послуг з урахуванням умов цього Договору, протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня отримання Компанією заяви про повернення коштів.

11.8. Розірвання цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Будь-які спірні питання, які можуть виникнути, щодо даного Договору, або у зв’язку з його виконанням Сторони вирішують шляхом проведення переговорів та виключно за наявності письмової заяви однієї зі Сторін, що передана засобами поштового або електронного зв’язку. Досудовий розгляд спорів є обов'язковим для Сторін.

12.2. У випадку, якщо згоди по спірним питанням шляхом переговорів Сторонами не досягнуто, ці питання підлягають вирішенню у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

13. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

13.1. Об'єктом інтелектуальної власності є всі матеріали розміщені на веб-сайті та платформі та матеріали відкритих уроків, вебінари, тренінги, у формі виступів, лекцій, промов; аудіо- та відеоуроки (заняття), записи онлайн-трансляцій у вигляді аудіовізуальних творів, фонограм та відеограм, фотографічні твори, зображення, елементи дизайну, графічні зображення, ілюстрації, текст, статті, інформаційні, навчальні та будь-які інші матеріали (у письмовій чи електронній формі), презентації, а також будь-які інші об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, дизайн, знаки для товарів та послуг (торговельні марки), логотипи, ноу-хау та інші об'єкти інтелектуальної власності, передбачені чинним законодавством України.

13.2. Компанія є єдиним власником усіх прав інтелектуальної власності, пов'язаних з послугами, веб-сайтом/платформи, його контентом (зокрема, повідомленнями, зображеннями, дизайном, логотипами, відеозаписами, звукозаписами, текстами, даними та графіками) та програмним забезпеченням та базами даних , що забезпечують їхнє функціонування. Компанія також використовує Об'єкти права інтелектуальної власності, які можуть належати іншим особам на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

13.3. Якщо будь-коли під час отримання послуг, виконання зобов'язань за цим Договором Користувач буде створювати будь-які Об'єкти інтелектуальної власності, то, укладаючи цей Договір, він підтверджує, що з моменту їх створення він передає Користувачу всі майнові права інтелектуальної власності, передбачені п. 13.7. Договору, на такі Об'єкти інтелектуальної власності та Компанія може вільно використовувати, відчужувати або передавати їх будь-яким третім особам на свій розсуд у будь-який час з моменту створення Об'єктів інтелектуальної власності Користувачем під час виконання зобов'язань за Договором, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

13.4. Користувач не має права без письмової згоди Компанії передавати доступ до отриманих записів аудіо чи відео зустрічей, навчальних, інформаційних та інших матеріалів, інших Об'єктів інтелектуальної власності, наданих Компанією Користувачеві або створених Користувачем (самостійно або у співавторстві з іншими особами) для виконання умов цього Договору, а також передавати самі Об'єкти інтелектуальної власності та майнові права на ці Об'єкти інтелектуальної власності, передбачені п.13.7. Договору, третім особам опубліковувати, публічно відтворювати будь-яким способом та у будь-якій формі, повторювати, копіювати, а також використовувати з комерційною метою, крім як на виконання умов цього Договору. Користувач має право використовувати Об'єкти інтелектуальної власності виключно з метою виконання умов цього Договору.

13.5. Компанія надає Користувачам невиключне, особисте та невідчужуване право користування веб-сайтом/платформой відповідно до цілей веб-сайту/платформи та умов цього Договору.

13.6. Забороняється будь-яке інше використання або експлуатація веб-сайту/платформи, його контенту без попереднього письмового дозволу Компанії, а саме:

13.6.1. відтворення, зміна, адаптація, розповсюдження, публічна презентація та розповсюдження веб-сайту/платформи, послуг та контенту, за винятком того, що прямо дозволено Компанією;

13.6.2. декомпіляція та зворотний інжиніринг веб-сайту/платформи або послуг;

13.6.3. вилучення або спроба вилучити (зокрема, з використанням програм/роботів, які вилучають дані або інших подібних засобів для збору даних) істотну частину даних Сервісу.

13.7. Майнові права інтелектуальної власності:

13.7.1. Користувач передає всі майнові права інтелектуальної власності на Об'єкти інтелектуальної власності Компанії з моменту створення Користувачем таких Об'єктів інтелектуальної власності під час отримання послуг, виконання зобов'язань за Договором. У разі якщо чинним законодавством встановлено вимоги про вчинення певних (додаткових) обов'язкових дій для передачі майнових прав на Об'єкт інтелектуальної власності, майнові права переходять до Компанії з моменту вчинення цих дій, а Користувач зобов'язується вчинити всі необхідні дії для забезпечення передачі майнових прав Компанії, в тому числі, але не обмежуючись: підписати окремий договір з Компанією про передачу майнових прав інтелектуальної власності, сприяти державній реєстрації такого договору, якщо цього вимагає Компанія або чинне законодавство, не реєструвати на себе або на третіх осіб інтелектуальної власності, створеної під час отримання послуг, виконання зобов'язань за Договором, та не передавати їх третім особам.

13.7.2. До майнових прав інтелектуальної власності за цим Договором належать, зокрема, але не обмежуючись:

13.7.2.1. право використання об'єктів інтелектуальної власності;

13.7.2.2. виключне право дозволяти третім особам використання об'єктів інтелектуальної власності та будь-яких похідних творів, створених на їх основі;

13.7.2.3. виключне право перешкоджати та/або забороняти неправомірне використання об'єктів інтелектуальної власності третім особам;

13.7.2.4. право поширювати Об'єкти інтелектуальної власності шляхом першого продажу, відчуження іншим способом, включаючи здачу в майновий найм, прокат, шляхом іншої передачі до першого продажу екземплярів Об'єктів інтелектуальної власності;

13.7.2.5. право надавати доступ до відтворених у будь-якій матеріальній формі Об'єктів інтелектуальної власності необмеженому колу осіб, у тому числі шляхом надання мережевого доступу, включаючи Інтернет та іншими способами;

13.7.2.6. право змінювати, перекладати, адаптувати та іншим чином створювати похідні твори на основі або з використанням об'єктів інтелектуальної власності;

13.7.2.7. права покращувати, переробляти, використовувати частинами та будь-яким іншим чином змінювати Об'єкти інтелектуальної власності, створені Користувачем або за його участі під час виконання зобов'язань за цим Договором, без попереднього погодження з ним;

13.7.2.8. право копіювати, виробляти, розповсюджувати, продавати, здавати в оренду, передавати, відступати, надавати ліцензії та субліцензії на Об'єкти інтелектуальної власності;

13.7.2.9. право подавати заявки на реєстрацію авторських прав, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів та послуг та інших видів об'єктів інтелектуальної власності в Україні та у всьому світі на основі об'єктів інтелектуальної власності;

13.7.2.10. право імпортувати та експортувати об'єкти інтелектуальної власності;

13.7.2.11. право зберігати конфіденційність за будь-якою інформацією, пов'язаною з Об'єктами інтелектуальної власності;

13.7.2.12. право на здійснення реклами Об'єктів інтелектуальної власності у будь-якому вигляді, будь-якими засобами, через Інтернет, по радіо, телебаченню, у друкованих та інших засобах масової інформації, іншим способом;

13.7.2.13. будь-які інші майнові права інтелектуальної власності, які можуть бути передбачені чинним законодавством залежно від виду Об'єкта інтелектуальної власності.

13.7.3. Усі майнові права інтелектуальної власності, зазначені у пункті 13.7.2 цього Договору, передаються Компанії на всю територію таких прав (територію всіх країн світу, якщо інше не передбачено правовстановлюючими документами на Об'єкт інтелектуальної власності або чинним законодавством України) без обмеження та на весь термін дії таких прав.

13.7.4. Користувач зобов'язаний виконати все необхідне, що може вимагатися або бути бажаним для отримання відповідних форм охорони для об'єктів інтелектуальної власності та надання всіх прав Компанії на такі об'єкти. Користувач передає Компанії всі майнові права на створені ним під час отримання послуг, виконання зобов'язань за цим Договором Об'єкти інтелектуальної власності.

13.7.5. Усі права та зобов'язання відповідно до цього розділу зберігають повну юридичну силу після припинення цього Договору до закінчення встановленого законодавством терміну дії майнових прав Компанії на Об'єкт інтелектуальної власності, створений Користувачем під час отримання послуг, виконання зобов'язань за цим Договором.

13.8. Особисті немайнові права інтелектуальної власності:

13.8.1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на Об'єкти інтелектуальної власності належать Користувачу тією мірою, якою це визначається законодавством України.

13.8.2. Користувач дає Компанії право доопрацьовувати, переробляти, адаптувати, використовувати частинами та іншим чином змінювати Об'єкти інтелектуальної власності без попереднього узгодження з Користувачем. Користувач погоджується з тим, що такі зміни не вважатимуться порушенням його виключного немайнового права на цілісність об'єктів інтелектуальної власності.

13.8.3. Користувач, який отримав доступ до будь-яких об'єктів інтелектуальної власності Компанії, а також до інших об'єктів інтелектуальної власності, що перебувають у володінні, користуванні та розпорядженні Компанії, зобов'язаний не порушувати таких прав, а також будь-якими засобами запобігати можливим порушенням таких прав.

14. ІНШІ УМОВИ

14.1. Договір в будь-який час може бути змінений і/або доповнений Компанією в односторонньому порядку без попереднього і/або подальшого повідомлення Користувача. 14.2. Зміни в Договір будуть публікуватися із зазначенням дати останнього оновлення. Користувач вважається повідомленим про внесені до Договору зміни і/або доповнення з моменту опублікування цих змін на веб-сайті за адресою https://skarbbox.com/terms-of-service .

14.3. Зміни або доповнення внесені Компанією у договір не поширюються на Користувача якому в момент внесення змін надаються вже оплачені послуги по попередній версії договору, якщо тільки ці зміни не зумовлені змінами законодавства або інших нормативно правових актів. Якщо після внесення змін і/або доповнень Користувач проводить оплату за нові/інші послуги то вважається що він прийняв такі зміни і/або доповнення.

14.4. Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв'язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або Договору в цілому. В такому випадку Компанія має якнайшвидше вжити заходів, щодо зміни договору в тій мірі, наскільки це потрібно, щоб замінити недійсне положення, щоб у зміненому вигляді воно було законним і по своїй суті максимально зберігало початкові наміри Сторін.

14.5. Документи та інформація, надіслані шляхом електронного листування однією Стороною, вважаються отриманими іншою Стороною в день їх відправлення, а терміни, перебіг яких залежить від часу одержання документа Стороною, починають обчислюватися з наступного дня.

14.6. Контактними e-mail адресами вважаються з боку Користувача: адреса вказана ним при реєстрації (або інша e-mail адреса яку він наддасть Компанії в процесі співпраці) з боку Компанії - info@skarbbox.com , support@skarbbox.com , sales@skarbbox.com . Листи, відправлені з даних e-mail адрес, вважаються відправленими уповноваженими представниками сторін і можуть використовуватись як доказами при проведені переговорів та/або при судовому розгляді.

14.7. Веб-сайт може містити посилання на інші веб-сайти. Дані веб-сайти не знаходяться під контролем Компанії та Компанія не несе відповідальності за зміст даних веб-сайтів та зміст веб-сайтів, посилання на які знаходяться на даних веб-сайтах. Посилання на інші веб-сайти які можуть бути включені до веб-сайту додаються лише для зручності Користувачів та не означають згоду Компанії зі змістом даних веб-сайтів.

14.8. Користувач не має права поступатися повністю або частково своїми правами згідно з цим Договором третім особам без попередньої письмової згоди Компанії.

14.9. Компанія може без будь-яких застережень/попереджень та у будь-який час передавати або переуступати права та обов'язки за цим Договором повністю або частково третім особам на свій власний вибір.

14.10. Цей Договір, Політика конфіденційності, а також будь-які інші політики, правила, угоди, умови та повідомлення Компанії, які пов'язані та можуть виникати на підставі умов цього Договору, доступні на веб-сайті та можуть надсилатися в електронних повідомленнях та становлять цілісну угоду між Користувачем та Компанією.

15. РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ

Найменування отримувача: ФОП Кріпка Ганна Володимирівна

Код платника податків: 2635915923

Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту

IBAN: UA073052990000026007015021939

Назва банку: АТ КБ «ПриватБанк»